Υλικό δημιουργικής απασχόλησης

Ας απασχολήσουμε τα παιδιά μας δημιουργικά!!!

Ενδεικτικό Υλικό Παιδαγωγικής Στήριξης Μαθητών / Μαθητριών από την ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΝ

Εκπαιδευτικό υλικό ανά μάθημα από την ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΝ

Παιδικές θεατρικές παραστάσεις

Εικονική περιήγηση σε μουσεία

Βιβλία από το διαδίκτυο

Λογισμικό σχεδίασης για παιδιά

Θέματα και λύσεις "Κυπριακής Μαθηματικής Ολυμπιάδας"

Θέματα του διαγωνισμού Καγκουρό

Φωτόδεντρο (Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου)