Πρόγραμμα Erasmus +

 Συμμετοχές του σχολείου μας σε Ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ .

 

Παλαιότερες συμμετοχές σε Ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ .

        Το σχολείο μας εγκρίθηκε να συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ Βασική Δράση 2 - Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών.


          Στα πλαίσια του πιο πάνω προγράμματος το σχολείο μας συνεργάζεται με σχολεία από τη Τσεχία, τη Ρουμανία, την Ελλάδα και  τη Φινλανδία. Το θέμα της σύμπραξης είναι “The way people live in different countries” και έχει στόχο οι  μαθητές να γνωρίσουν την κουλτούρα και την παράδοση της δικής τους χώρας καθώς και την κουλτούρα των χωρών με τις οποίες συνεργαζόμαστε.


          Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια δύο χρόνια. Η εφαρμογή του αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2017 και τελειώνει στις 30 Σεπτεμβρίου2019.

 

          Επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος στο Facebook:

https://www.facebook.com/groups/1427138230736005/

 

Δραστηριότητες του προγράμματος

  1. Προπαρασκευαστική επίσκεψη στην Τσεχία
  2. Επιλογή λογότυπου
  3. Ανταλλαγή χριστουγεννιάτικων καρτών
  4. Επίσκεψη στη Φινλανδία
  5. Επίσκεψη στην Τσεχία
  6. Επίσκεψη στην Ελλάδα (Κρήτη)
  7. Επίσκεψη στη Ρουμανία