Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2020-2021

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αργυρώ Αντωνίου Στ3

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Πρόδρομος  Συκάς Στ3

ΤΑΜΙΑΣ: Νικόλ Γεωργίου Στ2

ΜΕΛΗ: Σάββας Αδάμου Στ3

             Άνθια Μαρία Χριστοφίδου Δ2

             Γεωργιάνα Καλύβα Ε1

             Ορέστης Αλκιβιάδης Ε1