Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο

1ο Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο

2ο Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο

Δραστηριότητες του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου

Δοξολογία 28ης Οκτωβρίου