Κώδικες συμπεριφοράς

Μπορείτε να διαβάσετε τον Κώδικα Συμπεριφοράς του σχολείου μας για τη σχολική χρονιά 2020-2021 πατώντας εδώ!