Ιστορικό Σχολείου

Το σχολείο μας θεμελειώθηκε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Γιώργο Βασιλείου και τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Χριστόφορο Χριστοφίδη στις 17 Δεκεμβρίου 1992.

Ξεκίνησε τη λειτουργία του τη σχολική χρονιά 1994-1995. Εγκαινιάστηκε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Γλαύκο Κληρίδη και την Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κλαίρη Αγγελίδου στις 30 Ιανουαρίου του 1995.