Επικοινωνία

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ  B΄

Διεύθυνση: Γρεβενών , Λευκωσία 2401
Τηλέφωνo: 22 353674
Τηλεομοιότυπο: 22 658838
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dim-makedonitissa2-lef@schools.ac.cy