Μένουμε σπίτι

Σχολική Χρονιά 2020-2021

Α΄ τάξη

Β΄ τάξη

Γ΄ τάξη

    Μουσική

Σχολική Χρονιά 2019-2020

Σας παρακαλούμε όπως πρώτα διαβάσετε το μήνυμα της διευθύντριάς μας στην αρχική σελίδα (Οικοσελίδα). Περιλαμβάνει σημαντικές προς εσάς πληροφορίες. 

Α΄ τάξη

Β΄ τάξη

Γ΄ τάξη

Δ΄ τάξη

Ε΄  τάξη

Στ΄ τάξη

Ηλεκτρονικές διευθύνσεις εκπαιδευτικών

 

                                              

  Αγγλικά                                  Φυσικές  Επιστήμες

 

                               

 Φυσική  Αγωγή                            Μουσική

 

                         

    Εικαστικά                            Δημιουργική απασχόληση     

 

             

   Λογοθεραπεία                              ΠΑΣΧΑ