Δραστηριότητες Σχολικής Μονάδας

 

27/05/2021 Ανάπλαση του σχολικού κήπου από τους μαθητές μας μαζί με τους δασκάλους τους!
12/05/2021 Έργα που διακρίθηκαν στον εικαστικό διαγωνισμό με θέμα: "Ο εγωιστής γίγαντας".
04/2021 Βίντεο με τις συμμετοχές του εικαστικού διαγωνισμού με θέμα "Ο εγωιστής γίγαντας".
08/02/2021 Χαρά - Δημιουργία - Χρώμα στο σχολείο μας!
27/01/2021 Ολοκλήρωση εργασιών στον χώρο πρασίνου του σχολείο μας!
12/2020 Δράσεις για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπυξη: σχολείο με μηδενικά απορρίμματα - αποτελέσματα διαγωνισμού.
18/12/2020  H χριστουγεννιάτικη έκπληξη των μαθητών των Στ΄τάξεων στους συμμαθητές τους!