Ανακοινώσεις

Περιγραφή Ημερομηνία Ανάρτησης
Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού ανά τάξη στην ιστοσελίδα του σχολείου μας κάτω από τον σύνδεσμο: "ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ" 23.3.2020